Informacje

Kontakt

Masson

Powstańców 2

41-500 Chorzów

NIP:
6272264012
REGON:
273755557
E-mail:
Telefon:
322417352

O sprzedającym

Jesteśmy jednym z najdłużej działających bez przerwy sklepów zoologicznych w Polsce. Założycielem sklepu był nasz dziadek, Wilhelm Masson, który w Chorzowie przy ul. Powstańców 2, uruchomił w 1934 roku niewielki sklepik zoologiczny przeznaczony głównie dla hodowców ptaków. Z czasem rozszerzała się oferta towarowa, a jednocześnie powiększała się powierzchnia handlowa. Z dumą możemy stwierdzić, że jesteśmy jednym z najlepiej zaopatrzonych sklepów w Polsce. Nie bez znaczenia jest nasza oferta cenowa, która należy do najatrakcyjniejszych na rynku. (A nie jest to nasza opinia, lecz naszych klientów).

Staramy się, aby nasz personel zapewnił klientom kompetentną obsługę. Nasi pracownicy stale biorą udział w szkoleniach organizowanych przez przedstawicieli i dystrybutorów. Żadne pytanie naszego klienta nie pozostaje bez odpowiedzi. 

Płatność/dostawa

Regulamin

Dane teleadresowe firmy: Sklep Zoologiczny „MASSON” ,

ul. Powstańców 2, 41-500 Chorzów,

NIP: 627-22-64-012, Regon: 273755557,

 

Regulamin sklepu internetowego

 

1. Sklep internetowy „MASSON” przyjmuje zamówienia poprzez stronę internetową www.sklep.masson.com.pl. Złożenie zamówienia w sklepie oznacza akceptację regulaminu sklepu.

 

2. Na każdy sprzedany towar wystawiamy fakturę VAT lub paragon fiskalny.

 

3. Wysyłając formularz zamówienia Klient jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w nim zawartych w celu wykonywania czynności związanych z obsługą zamówień, których stroną jest Klient, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883).

 

4. Wszelkie dane osobowe podane przez Klienta nie będą udostępniane osobom trzecim lub innym podmiotom zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych, o której mowa wyżej.

 

5. Realizacja zmówienia odbywa się poprzez Pocztę Polską, Pocztex, firmę kurierską lub transportem własnym, a koszty transportu, określone w cenniku, ponosi kupujący.

 

6. Możliwe są następujące formy płatności:

- przelew (towar zostaje wysłany na podany adres niezwłocznie po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie)

- za pobraniem (płatność gotówką przy odbiorze towaru).

 

7. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827) art. 27, konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 w/w ustawy. Odstąpienie od umowy odbywa się poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie czternastu dni, ustalonym w sposób określony w art. 30 ust. 1 (Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.). W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Oznacza to, że towar musi znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone. Dopuszczalne jest otwarcie opakowania w celu obejrzenia towaru, a towar może być używany pod warunkiem, że to używanie nie będzie prowadziło do zmiany jego stanu. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

8. Towary oferowane przez sklep MASSON są fabrycznie nowe, posiadają pełną dokumentację oraz polską instrukcję, są towarami legalnie wprowadzonymi na rynek polski, a także są wolne od wad fizycznych i prawnych. W przypadku sprzedaży towarów powystawowych lub używanych informacja taka zostaje umieszczona w opisie towaru lub opisie aukcji.

 

9. Warunkiem realizacji zamówieni jest potwierdzenie zamówienia poprzez e-mail, telefon lub list.

 

10. Wszystkie oferowane towary znajdują się na stanie sklepu, przez co termin realizacji zamówienia nie przekracza m maksymalnie 3 dni roboczych. W przypadku wydłużenia czasu realizacji zamówienia klient może anulować zamówienie bez ponoszenia kosztów.

 

11. Sklep na podstawie art. 558§1 Kodeksu Cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia). Sklep jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Produkcie w tej samej chwili. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Produktu z Umową Sprzedaży. Klient, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może albo złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny albo odstąpić od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży. Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta (obniżenia ceny, odstąpienia od umowy, wymiany rzeczy na wolną od wad, usunięcia wady) w terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia wady. W przypadku konieczności dodatkowej ekspertyzy Sklep zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu rozpatrzenia rękojmi. Nowy towar zostaje wysłany na koszt Sklepu. W przypadku powstania wątpliwości przy rozpatrywaniu roszczeń klienta Sklep będzie kierował się stosownymi przepisami prawa.

 

12. Zamieszczone na stronach Sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art.61 Kodeksu Cywilnego.

 

13. Rękojmia oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Przy odbiorze przesyłki należy koniecznie w obecności listonosz/kuriera sprawdzić jej zawartość i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru sporządzić stosowny protokół reklamacyjny oraz skontaktować się ze Sklepem. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze i sporządzenie odpowiedniego protokołu (oryginał lub kopię należy zachować dla siebie) jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie. W przypadku braku odpowiedniego protokołu roszczenia nie będą uwzględniane.

 

14. Sklep oświadcza, że wszystkie dane techniczne oraz opisy towarów są zgodne z parametrami podanymi przez producenta towaru. W przypadku sytuacji gdy prezentowane dane nie odpowiadają rzeczywistym Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie do 10 dni zgodnie z pkt 11 Regulaminu.

 

15. Sprzedawca zbiera automatycznie dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego. Włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania ze sklepu oraz koszyka sklepu i panelu klienta. Dane gromadzone przy użyciu plików Cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

 

16. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmieniony Regulamin obowiązuje od daty jego opublikowania na stronie internetowej. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmiany w Regulaminie będą realizowane na podstawie Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.

 

17. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Inne

sklep czynny 

od poniedziałku do piątku 9.30 - 18.00

sobota 9.00- 13.00